Ismol but Teribol

Walang maliit na hindi nakakapuwing Cute. Malikot. Maliit. Sabi nila kapag ismol o maliit daw e mahina, mahirap bigyan ng trabaho, hinahamak at walang masyadong silbi dahil nga maliit lang. Pinaka-una sa pila kapag find your height ang siste at pinakahuling pipiliin...